Odgovori na često postavljena pitanja

Ako ne pronađete odgovor na vaše pitanje, molimo vas, obratite nam se!

 • Mogu li kućanske aparate povezati sa Nectar Sun-om?

  NE, uređaji s elektroničkim sklopovima ne mogu biti povezani jer izlazni napon iz Nectar Sun-a umjesto pravilnog sinusnog oblika od 50Hz ima modificirani oblik od 900Hz. Zbog toga se mogu povezati samo uređaji sa otporom.

 • Kakvi su grijači vode pogodni za rad s Nectar Sun-om?

  Uređaj se može spojiti na većinu na tržištu dostupnih električnih ili hibridnih grijača vode (bojlera). Prikladni grijači nemaju svoje električne upravljačke jedinice i električna snaga grijaćeg elementa je od 2 do 2,5 kW. Uređaj se direktno spaja na grijač vode: ne treba demontirati ili išta mijenjati na postojećem električnom ožičenju ili montirati dodatnu opremu. Ako ga nema preporuča se ugradnja sigurnosnog ventila. Ako niste sigurni da li je vaš grijač vode prikladan za priključenje na Nectar Sun uređaj, molimo vas da kontaktirate ovlaštenog dobavljača Nectar Sun uređaja.

 • Koliki je maksimalan kapacitet grijača vode s kojim Nectara Sun može raditi?

  Maksimalni kapacitet grijača vode iznosi 300 litara / 79 US galona.

 • Zašto koristiti Nectar Sun uređaj kada solarne fotonaponske panele možemo spojiti izravno na grijač vode?

  Nectar Sun uređaj koristi MPPT sistem (Maximum Power Point Tracking) tj. koristi točku maksimalne snage. To je najučinkovitiji način iskorištenja fotonaponskih panela, jer kada su spojeni na Nectar Sun uređaj za sunčanog dana oni mogu sa odgovarajućim grijačem zagrijati 200 litara vode za 4-5 sati. Ako su fotonaponski paneli spojeni izravno na grijač vode, ista količina vode se može (ili ne mora) zagrijati u jednom danu. Također, ako je Nectar Sun uređaj spojen na WiFi mrežu, preko pametnog telefona možete kontrolirati rad sa mrežom/bez mreže/postavke sunca, temperaturu vode, te vidjeti statistike rada uređaja.

 • Zašto su solarni fotonaponski sustavi bolji od solarnih termalnih sustava?

  Solarni fotonaponski (PV) paneli sve više ulaze na tržište, dok sa druge strane solarni termalni paneli gotovo napuštaju tržište. Tehnologije proizvodnje PV panela brzo se unapređuju dok se njihova cijena iz godine u godinu smanjuje. Mi vjerujemo da su glavne prednosti Nectar Sun uređaja u usporedbi sa solarnim termalnim sustavima učinkovitost i pouzdanost, isto tako ima i drugih prednosti kao što su:

  • Uređaj ne zahtjeva održavanje.
  • Solarni PV paneli rade na niskim temperaturama.
  • Nema cijevi i tekućina koje bi se mogle smrznuti.
  • Kod postojećih sustava nema potrebe za izmjenom grijaćih elemenata.
  • Nije potreban termostat.
  • U većini slučajeva koristi se postojeći električni bojler.
  • Uređaj se jednostavno montira, spaja i sa njim upravlja.
 • Mogu li sobnu grijalicu povezati na Nectar Sun uređajem?

  DA. Ako grijalica ne sadrži elektroničke sklopove, ona se može povezati sa Nectar Sun uređajem.

 • Može li se sa Nectar Sun uređajem napuniti baterija?

  NE. Nectar Sun uređaj nije prikladan za punjenje baterija ili drugih elektroničkih uređaja.

 • Da li Nectar Sun uređaj ima zaštitu od krivog polariteta?

  NE. Ako je potrebno, kod spajanja Nectar Sun uređaja sa solarnim PV panelima dvaput provjerite polaritet priključnih kablova, jer će krivi (zamijenjeni) polaritet na DC ulazu rezultirati kratkim spojem i uzrokovati prestanak rada Nectar Sun uređaja.

 • Mogu li koristiti Nectar Sun uređaj bez aplikacije?

  DA, Nectar Sun uređaj može se u potpunosti koristiti bez povezivanja s aplikacijom. Međutim, kada je Nectar Sun povezan s aplikacijom, onda se može provjeriti temperaturu vode, promijeniti način rada na daljinu, postaviti vremenski raspored i temperature zagrijavanja, provjeriti koliko energije je proizvedeno tijekom dana, te izračunati koliko ste uštedjeli na zagrijavanju vode bez korištenja konvencionalnih izvora energije (plin, drvo, struja, nafta, ...).

 • Kakva je politika garancije?

  Svaki Nectar Sun uređaj pokriven je sa općom garancijom. Standardna garancija za uređaj iznosi 3 godine od datuma kupnje.

  Ova garancija ne utječe ili zamjenjuje zakonom određena prava kupca koja su određena pozitivnim zakonskim propisima. Ako nije u suprotnosti sa lokalnim zakonskim propisima, garancija na popravak ili zamjenu uređaja / dijelova smatrat će se nevažećim nakon isteka garantnog roka. Proizvođač može zatražiti od kupca da mu dostavi potvrdu o kupnji (račun) ili neki drugi dokument ili informaciju o datumu i mjestu kupnje. Ako nema te informacije ili ako je nekompletna, predstavnik firme Nectar Sun zadržava pravo odbijanja garancije.

 • Ova garancija ne pokriva oštećenja koja su nastala zbog:

  • habanja i trošenja kod normalnog rada uređaja,
  • oštećenja koja su nastala na opremi jer se uređaj nije koristio u svrhu za koju je namijenjen,
  • neovlaštenog rastavljanja, popravka, izmjena ili modifikacija,
  • greške ili oštećenja koje su posljedica neispravnog testiranja, rukovanja, održavanja, montaže ili bilo koje neovlaštene promjene ili modifikacije na uređaju,
  • greške ili oštećenja koje su posljedica prolijevanja hrane ili tekućina, korozije, hrđe ili korištenja krivog napona,
  • ogrebotina ili oštećenja na plastičnoj površini uređaja ili na ostalim izloženim dijelovima a koje su nastale uslijed njihovog uobičajenog korištenja.
  Ova garancija će se poništiti u slučaju da:
  • je uređaj oštećen ili uklonjen serijski broj ili sigurnosna naljepnica,
  • je bilo koji termin ili uvjet naveden u korisničkim uputama zaobiđen bez prethodnog pisanog pristanka proizvođača Nectar Sun uređaja,
  • nema pisanog dokaza o kupnji uređaja.

 • Kolika je potrošnja energije Nectar Sun uređaja kada je spojen na mrežu?

  Potrošnja energije uređaja manja je od 5W.

 • Koji je stupanj zaštite Nectar Sun uređaja?

  Stupanj zaštite uređaja je IP20, gdje prvi broj određuje stupanj zaštite od dodira dijelova pod naponom sa krutim mehaničkim tijelima (2 – zaštita prsta ili upada tijela promjera većim od 12,5mm), dok drugi broj određuje stupanj zaštite od štetnog djelovanja vode i/ili tekućine (0 – nema zaštite).

Trebate više informacija?

Nazovite nas i naš tim stručnjaka objasniti će vam sve o pogodnostima samog uređaja.